Otvarenje 10. ciklusa Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ i prva predavanja

U petak, 1. marta 2024. godine, otvoren je 10. ciklus Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ koji Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine organizuje u saradnji sa EDUKONS Univerzitetom. Na samom početku, polaznike novog ciklusa pozdravile su i poželele uspešan rad zamenica direktora Fonda „Evropski poslovi“ APV Kristina Bašić i prorektorka EDUKONS Univerziteta prof. dr Andrea Andrejević Panić. Nova generacija polaznika imala je priliku da se upozna sa detaljnim planom i programom 10. ciklusa koji ima za cilj da omogući transfer znanja, interaktivna predavanja, praktične vežbe u grupama, kao i prikaz primera dobre prakse kako bi motivisali i umrežili polaznike. Kroz terenske posete na teritoriji AP Vojvodine, polaznici će imati priliku da posete uspešno realizovane projekte iz EU fondova, dok kroz studijsko putovanje u zemlju koja je članica EU, imaće priliku da se upoznaju sa mnogo većim brojem fondova koji su im dostupni, kao i sa važnošću aktivnog učestvovanja u pisanju projekata u pristupnom procesu.

 

Program je namenjen zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, mesne zajednice, u pokrajinskoj administraciji, razvojnim agencijama, kancelarijama za lokalno-ekonomski razvoj, opštinskim turističkim organizacijama, kancelarijama za mlade, javnim i javno-komunalnim preduzećima, obrazovnim institucijama, institucijama kulture, organizacijama civilnog društva uz preporuku JLS na čijoj je teritoriji, kao i fakultetima, institutima i istraživačkim ustanovama i drugim institucijama koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova.

 

Nakon svečanog otvaranja, održana su i prva predavanja od strane prof. dr Dragana Golubovića u okviru prvog modula – Evropska unija i proces pridruživanja. Polaznici su imali priliku da se upoznaju sa sporazumima Republike Srbije sa EU i  da učestvuju u diskusiji, te je predavanje bilo interaktivno.