Otvorena vrata kulture u KEPu

U petak je u prostorijama Kancelarije za evropske poslove razgovarano o Programima prekogranične saradnje u okviru akcije pod nazivom Otvorena vrata kulture.

Pored promocije Programa prekogranične saradnje koju KEP sprovodi na terenu direktnim obilaskom lokalnih samouprava u zemlji, ovog puta je napravljen korak više, razgovori o detaljima bili su posvećeni potencijanim aplikantima iz kulturnih institucija. Na taj način pružena je podrška kulturi, čije institucije zaslužuju punu pažnju, ali i šansu da svoje aktivnosti sprovode po pravilima i principima EU. Neki od zainteresovanih bili su i predstavnici Gradske biblioteke iz Bečeja, razna Kulturno-umetnička društva iz Vojvodine, predstavnici NVO organizacija, Kulturno edukacioni centar… Ovaj vid konsultacija o predlozima projekata potencijalnih aplikanata je tek jedan u nizu koraka u kampanji pod nazivom OTVORENA VRATA koja ima za cilj promociju Programa prekogranične saradnje koji predstavljaju jedan od instrumenata EU namenjen za pomoć i promociju prekogranične saradnje van granica EU. Programi su fokusirani na promovisanje održivog razvoja u regionu, ekonomski razvoj, promociju kulturnih vrednosti, zaštitu životne sredine, povezivanje ljudi i rešavanje zajedničkih problema u regionu putem projekata.