„Otvorena vrata“ u online formatu

Obaveštavamo sve zainteresovane da će Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine svoju aktivnost pod nazivom „Otvorena vrata“ realizovati i u online formatu. U okviru “Otvorenih vrata” možete dobiti informacije o mogućnostima učešća u prekograničnim i drugim programima Evropske unije i pripremiti se za učešće u projektima.

U cilju realizacije gore pomenute aktivnosti potrebno je da popunite formular za „Otvorena vrata“ koji se nalazi na sajtu od Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i da se ,u polju „Komentar“, izjasnite u kom formatu želite da se održe konsultacije (organizacija sastanka u našim prostorijama ili u online formatu). Svakog petka u periodu od 10 do 13 časova je stalni termin konsultacija za sve zainteresovane.