U cilju jačanja opštinskih kapaciteta, kao i intenziviranja saradnje predstavnici Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine su 31. oktobra 2012. godine posetili opštinu Srbobran. Među prisutnima na događaju nalazili su se predstavnici opštinske uprave, javnih preduzeća, nevladinih organizacija, udruženja građana sa teritorije opštine Srbobran, kao i predstavnici opštine Bečej.

Skupu se ispred opštine obratio predstavnik odeljenja za Međunarodnu i regionalnu saradnju i NIP, koji je istakao važnost aktivne pripreme opštine Srbobran za korišćenje evropskih fondova. Predstavnici Fonda upoznali su učesnike sa fondovima koji su trenutno na raspolaganju, kao i sa novim programskim periodom Evropske unije od 2014. do 2020. godine. Istaknuta je važnost saradnje opština i mesnih zajednica sa Fondom u cilju pripreme neophodne dokumentacije za treću i četvrtu komponentu Instrumenta za pretpristupnu pomoć. Predstavnici opštine Bečej su tom prilikom izložili svoja iskustva i dogovorili zajednički nastup sa opštinom Srbobran u projektima koji slede. Učesnicima su takođe predstavljene mogućnosti koje pruža Kancelarija Vojvodine u Briselu, kao i prvi broj brošure „Vojvodina WORLD“.