O mogućnostima korišćenja EU fondova na obuci u Centru za istraživanje i studije turizma

Na poziv Centra za istraživanje i studije turizma u Novom Sadu predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održali su prvi deo višednevne obuke za zaposlene u ovoj instituciji. Obuka pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ obuhvatila je niz prezentacija i radionica gde su polaznici obuke bili u mogućnosti da steknu osnovna znanja koja su neophodna za uspešno konkurisanje za EU fondove dostupne institucijama iz Srbije. Kroz interaktivan radioničarski rad zaposleni su počeli da razvijaju potencijalne predlogе projekata već na samoj obuci, dok je ideja da nakon završetka obuke budu osposobljeni da samostalno formulišu projekte i strateški ih pozicioniraju u okviru definisanih prioriteta i finansijskih mogućnosti koje su na raspolaganju.

Prvi deo obuke održan je u periodu 10-11. jula 2012. godine kada su predstavnici Fonda polaznike obuke upoznali sa načinom upravljanja, osnovnim karakteistikama i konceptima programa prekogranične saradnje, kao i metodologijom za upravljanje projektnim ciklusom. Teme koje su obrađene u okviru praktičnog dela nastave su se odnosile na pristup problemima kroz drvo ciljeva i drvo problema, kao i logičku matricu projekta. Drugi deo obuke održaće se u periodu 23-24. jula 2012. kad će se polaznici osposobljavati za samostalno budžetiranje EU projekata, prepoznavanje sistema evaluacije predloga projekata, a takođe će se upoznati i sa procedurama i dokumentacijom koja je neophodna za uspešno povlačenje sredstava iz EU fondova. Krajnji cilj obuke jeste da osobe koje su prošle obuku preuzmu aktivnu ulogu u unapređivanju svoje zajednice putem korišćenja raspoloživih EU izvora finansiranja.