PKV u Briselu Sastanci sa privrednim udruženjima i Evropskom komisijom

Delegacija Privredne komore Vojvodine, predvođena generalnim sekretarom Jovanom Vujičićem, boravila je prošle sedmice u dvodnevnoj radnoj poseti Briselu. Prvog dana posete, delegacija se u predstavništvu italijanske regije Lombardija susrela sa predstavnikom Asocijacije privrednih komora Ludovikom Monforteom, gde je razgovarano o mogućnostima saradnje, te zajedničkim nastupima u okviru EU projekata. Takođe, jedna od tema bila je i mogućnost priključivanja AP Vojvodine mreži “Regal”, koja okuplja autohtone proizvođače hrane, gde bi PKV bila jedan od nosilaca aktivnosti sa naše strane.
Predstavnici Hrvatske privredne komore su na sastanku koji je održan u prostorijama Kancelarije APV u Briselu podelili svoja dosadašnja iskustva i aktivnosti u predpristupnom periodu, posebno po pitanju intenziviranja privrednih aktivnosti kroz proces evropskih integracija. Predstavnici obe privredne komore su naglasili uspešnost međusobne saradnje i iskorišćenost sredstava iz prekograničnih fondova. Delegacija PKV je takođe boravila i na Konferenciji belgijskih izvoznika, koja je organizovana od strane grada Brisela, gde je razgovarano o potencijalnim ekonomskim misijama, kroz koje bi PKV omogućila svojim članovima da posete različite privrednike u Belgiji, kako bi se stvorili uslovi za potencijalnu saradnju. Ekonomski predstavnik Ambasade Kraljevine Belgije u Beogradu je ovom prilikom posebno pozdravio delegaciju PKV. Na poslednjem sastanku prvog dana posete, organizovan je susret sa predstavnikom Unije flamanskih preduzetnika, Koenom de Riderom, tokom kojeg su predstavljene konkretne mogućnosti povećanja robne razmene između dve regije, AP Vojvodine i Flandrije.
Drugi dan posete je prošao u sastancima sa predstavnicima Evropske komisije, tačnije Generalnog direktorata za proširenje (DG NEAR) i Generalnog direktorata zaduženog za preduzetnike i mala i srednja preduzeća (DG GROW). Ova dva sastanka su iskorišćena za upoznavanje evropskih predstavnika sa privrednim okruženjem u APV i aktuelnim temama, posebno u cilju pružanja informacija Evropskoj komisiji radi izveštavanja o napretku. Takođe, u okviru DG GROW predstavljeni su razvojni projekti PKV gde su predstavnici Evropske komisije upoznali predstavnike PKV sa trenutno raspoloživim instrumentima, razgovarano je i o daljem razvoju programa H 2020 i Kosme u okviru predloženog Višegodišnjeg finansijskog okvira u periodu 2021-2027.