Podrška konferenciji „Ekonomski podsticaji nerazvijenim Opštinama i položaj nacionalnih manjina“

Centar za regionalizam uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, 19. juna 2020. godine, organizovao je konferenciju na temu Ekonomski podsticaj nerazvijenim Opštinama i položaj nacionalnih manjina.
Na konferenciji su učestvovali i predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine koji su, u razgovorima sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina, ukazali na važnost pisanja evropskih projekata i konkurisanja na EU fondove u cilju privlačenja značajnijih sredstava kada je reč o finansijskom podsticanju nerazvijenih Opština i položaju nacionalnih manjina.
Ova tema je izabrana imajući u vidu činjenicu da jedan broj pripadnika pojedinih manjina živi u nerazvijenim delovima Srbije, što se značajno odražava na ekonomski položaj njihovih pripadnika i na demografska kretanja unutar tih zajednica. Projekat je realizovan istraživanjem u Opštinama Nova Varoš, Tutin, Bujanovac, Vlasotince, Prokuplje, Dimitrovgrad, Negotin, Žagubica, Alibunar i Plandište. Ciljna grupa su bili pripadnici albanske, bošnjačke, bugarske, vlaške, rumunske, slovačke, makedonske i mađarske zajednice. Istraživanje je obuhvatilo 10 Opština sa ukupno 247.000 stanovnika od kojih je oko 63.000 pripadnika manjinskih zajednica. Cilj projekta je postignut obradom 10 osnovnih indikatora koja pokazuju socioekonomski položaj svih građana u pomenutim Opštinana, pa time i pripadnika nacionalnih zajednica.
Vođenje sveobuhvatnog dijaloga na ovu temu je izuzetano važno u vremenu kada se oblikuju, to jest formatizuju, modeli položaja i statusa manjinskih zajednica u okviru pristupnih pregovara Srbije i EU. Rezultati takvog dijaloga doprinose podizanju sveukupnih demokratskih kapaciteta države Srbije, jačaju kohezionu strukturu većinskog naroda i manjinskih zajednica i predstavljaju jedan od osnovnih uslova bezbednosti i stabilnosti u regionu.
Značaj ovog dijaloga je i u činjenici da su u njega uključeni predstavnici državnih organa, eksperti i predstavnici nacionalnih manjina kao i ambasade država matičnog naroda.