Poziv za podnošenje inovativnih predloga projekata za jačanje saradnje između sektora turizma i sektora kreativnih industrija

Regionalna razvojna agencijom Srem (u daljem tekstu: RRA SREM) u saradnji sa Fondom „Evropski poslovi“ APV poziva sve zainteresovane subjekte da dostave svoje inovativne predloge projekata u sklopu Poziva za podnošenje inovativnih predloga projekata za jačanje saradnje između sektora turizma i sektora kreativnih industrija putem vaučer šeme koja se sprovodi u okviru projekta “CCI4TOURISM – Jačanje poslovnih veština kulturnih i kreativnih industrija za eksploataciju kulturnog nasleđa i razvoj modela održivog turizma u Jadransko-jonskim regionu” koji se sprovodi u okviru Intereg ADRION programa transnacionalne saradnje.

https://rrasrem.rs/poziv-za-podnosenje-inovativnih-predloga-projekta-cci4tourism/