Poseta delegacije Friuli – Venecija Đulija AP Vojvodini

Na poziv AP Vojvodine, u radnoj poseti pokrajini je boravila privredno-politička delegacija italijanske regije Friuli – Venecija Đulija, predvođena predsednikom Rencom Tondom. Privredni deo delegacije posetio je “Novosadski sajam”, Privredne komore, dok su im bile predstavljene i lokacije za potencijalne investicije. Tokom susreta dve administracije, dogovoren je nastavak saradnje sa Stalnim predstavništvom regije Friuli Venecija Đulija u Briselu, kao i sa INFORMESTOM – italijanskom agencijom za saradnju i tehničku pomoć.

Dva predsednika i najviši predstavnici pokrajinskih administracija prihvatili inicijative na kojima će se ubrzano raditi: seminari o regionalizaciji, decentralizaciji i uzajamnoj pomoći, korišćenje finansijskih sredstava teritorijalnih razvojnih fondova, saradnja sajmova, kulturni i projekti iz oblasti turizma, zaštite životne sredine, saradnja između Univerziteta u Novom Sadu, Trstu i Udinama, koja će obuhvatiti razmenu studenata, obuku, stažiranje i specijalističke post-diplomske programe, kao i prenos iskustava na polju informatizacije javne uprave. Takođe, uvereni u neophodnost učvršćivanja uzajamnih odnosa, dva predsednika su se složili da formiraju mešovitu radnu grupu, koja će u naredna četiri meseca uskladiti dokument o aktivnostima na ubrzanju saradnje između regija. Radna grupa će predložiti prioritetne teme, među kojima su prepoznate: institucionalno uređenje i poreska decentralizacija, lokalni razvoj, sistemi malih i srednjih preduzeća, turizam, kultura, pravno nasleđe EU – acquis communautaire, obuka i korišćenje pristupnih fondova EU (IPA, IPA Adriatico, SEE) i ostalih programa EU (TAIEX, VII Programski okvir istraživanja i razvoja).