U okviru redovne podrške lokalnim samoupravama – a u cilju njihovog upoznavanja sa mogućnostima finansiranja kroz EU fondove – predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, dana 12.10.2020. godine, posetili su opštine Mali Iđoš i Bačku Topolu.

Predsednici obe opštine smatraju da je veoma zanačajno da apliciraju na projekte koji se finansiraju iz EU fondova. A, takođe, su ukazali i na veliki doprinos Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u dosadašnjoj realizaciji INTERREG IPA programa prekogranične saradnje.

Pored toga, dogovorena je još bolja saradnja u budućem periodu, a predstavnici opština istakli su da imaju potrebu za što boljim osposobljavanjem svojih kadrova u cilju korišćenja evropskih fondova. Postignut je dogovor da se, u što kraćem vremenskom roku, organizuje stručna obuka pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“.