Poseta radovima izmuljivanja kanala u Mađarskoj

U okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima“ nastalog kao rezultat partnerstva između Fonda „ Evropski poslovi ”AP Vojvodine, JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad i ATI-VIZIG-a

U okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima“ nastalog kao rezultat partnerstva između Fonda „ Evropski poslovi ”AP Vojvodine, JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad i ATI-VIZIG-a iz Mađarske, partneri iz Srbije posetili su Segedin. Cilj posete bio je da se prikažu projektom predviđene aktivnosti izmuljivanja kanala Kurca, kao i primeri dobre prakse iz drugih projekata. U okviru dvodnevne posete, partneri su posetili deonice kanala Kurca u Sentešu, na kojima se radilo i još uvek radi izmuljivanje, kao i deonicu nasipa u Čongradu kao primer uspešno realizovanog projekta. Radovi izmuljivanja kanala Kurca obuhvaćeni projektom eWAM, završeni su i ukupno je izmuljeno 2893 metara.

Tokom posete, svi partneri, kao i izvođači radova prisustvovali su tehničkoj primopredaji radova na izmuljivanju kanala Kurca. Projekat „Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima“ finansira se iz IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i traje do 31. jula 2014. godine.