Poseta stručnog tima Saveta Evrope u oblasti kulturne politike i predstavnika Ministarstva kulture

Zvaničnici Saveta Evrope u oblasti kulturne politike i Ministarstva kulture i informisanja Vlade Republike Srbije, zajedno sa pokrajinskim sekretarom za kulturu i javno informisanje Slavišom Grujićem i direktorom Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine Sinišom Lazićem održali su danas radni sastanak posvećen reviziji “dokumenta kulturne politike” Srbije i Vojvodine. Cilj ovog programa Saveta Evrope je podrška redefinisanju smernica kulturnog razvoja, na osnovu metodologije rada koja je već primenjena u mnogim zemljama Evrope.

Stručni tim koji radi na dokumentu za Srbiju, čine vodeći eksperti u oblasti kulturne politike Katrin Merkel iz Saveta Evrope i vodeći evropski eksperti u oblasti kulturne politike Filip Kern iz Francuske, Kimo Ulake iz Finske i Lars Siberg iz Danske. Predstavnici Ministarstva kulture i informisanja bili su Asja Drača Muntean, pomoćnica ministra, te Ivana Zečević, Gabrijela Masleša i Miroslava Turković iz sektora za međunarodnu saradnju.

Pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje Slaviša Grujić, u uvodnom delu susreta, informisao je članove delegacije o tome kakva je kulturna politika Vojvodine, izazovima na tom putu, kao i o budžetu sa kojim Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje raspolaže. Grujić je istakao da je kultura veoma važna oblast društvenog razvoja koja otvara vrata brojnim drugim oblastima, a da bi to bilo tako, moraju se stvoriti preduslovi. Kulturna politika pokrajinskog sekretarijata, upravo zbog svih navedenih specifičnosti, jeste politika decentralizacije kulture, odnosno, mogućnost da se manifestacije, predstave i uopšte kulturna zbivanja održavaju van velikih gradova i centara, kako bi se približili svim našim građanima. Prema mišljenju pokrajinskog sekretara za kulturu, sa druge strane, mora se poštovati balans kada su u pitanju negovanje kulture, jezika, pisama i informisanja nacionalnih zajednica u Vojvodini, kako bi svaka od njih mogla da ostvari Ustavom zagarantovana prava u ovoj oblasti. Veoma je važna saradnja i na međuregionalnom nivou, tako da sekretarijat ima dobru saradnju sa Istrom u Hrvatskoj, sa Mađarskom, Rumunijom, Austrijom, Italijom i sa mnogim drugim zemljama. Preko Ministarstva za kulturu i informisanje učestvujemo u projektu “Kreativna Evropa”, s tim što je u Beogradu “DESK”, kao osnovna jedinica, a u Vojvodini je to “Antena” kao deo ovog projekta koji se realizuje preko Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine.

Zahvaljujući na današnjoj poseti i prilici za razgovor sa predstavnicima kulturnih institucija u APV, Katrin Merkel je istakla da je Vojvodina veoma interesantna regija sa kojom su tokom posete imali priliku da se neposredno upoznaju i obave susrete sa ovdašnjim čelnicima institucija kulture. Zadatak eksperata Saveta Evrope u oblasti kulture jeste modernizacija institucija i podizanje nivoa kreativne kulture, a eksperti Saveta Evrope ocenjuju kulturnu politiku dajući sveobuhvatnu analizu i savete, kako u državama članicama, tako i u onima koji su kandidati za članstvo u EU. Zato je, prema rečima Katrin Merkel, za posetu institucijama kulture važno da se upoznaju sa načinom rada, programima, planovima, organizacijom rada, kao i sa problemima sa kojima se susreću. Na osnovu toga, radi se analiza stanja na osnovu koje mogu da savetuju i pomognu u izradi dokumenta “kulturne politike” Srbije i Vojvodine.