Poseta Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine Ambasadi Republike Srbije u Ljubljani

Ambasadorka Republike Srbije u Republici Sloveniji, gospođa Zorana Vlatković, ugostila je direktora Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, gospodina Aleksandra Simurdića.
Na sastanku je bilo reči o proširenju i podršci ambasade u oblasti kulture, privrede sa poljoprivredom, obrazovanja, zdravstva i Zelene agende.
Direktor Aleksandar Simurdić je istakao da je jačanje saradnje u zajedničkom interesu i da postoji širok spektar mogućnosti za saradnju ove dve države, pre svega u oblasti Zelene agende i digitalizacije.
Ambasadorka gospođa Zorana Vlatković i direktor Fonda „Evropski poslovi“ APV su na kraju sastanka istakli da su stručnjaci iz R. Slovenije zainteresovani da prenesu znanje i iskustvo i da poseta Fonda „Evropski poslovi“ APV ima za cilj povezivanje i umrežavanje prioritetnih oblasti i potencijalnih projekata od značaja za opštine i gradove u Vojvodini ka postizanju pozitivnih rezulata sa fokusom na ljudima i razvoju ekonomije.