Poseta Fondu studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Na osnovu Protokola o poslovnoj saradnji između Fonda „Еvropski poslovi’’ AP Vojvodine i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, dana 9.novembra 2016 godine, kancelarije Fonda posetili su studenti Odeljenja Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu.

Dobrodošlicu studentima su poželeli direktorka Fonda Vidosava Enderić, pomoćnica direktorke Gabriela Has i šef odseka za evropske programe i edukaciju Andrija Aleksić, dok je Tijana Krstić Maravić zadužena za saradnju sa evropskim, regionalnim i međunarodnim institucijama predstavila osnovne delatnosti Fonda, rad kancelarije u Briselu, programe EU koji su na raspolaganje našoj zemlji i rad na projektima koji se finansiraju iz EU sredstava. Budući da studenti slušaju o projektnom menadžemetu na fakultetu, tema o upravljanju projektima je bila posebno interesantna.