POSETA FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AP VOJVODINE VUKOVARSKO-SREMSKOJ ŽUPANIJI

Direktora Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine Aleksandra Simurdića sa saradnicima, u radnoj poseti Vukovarsko-sremskoj županiji tokom jučerašnjeg dana, srdačno je ugostio župan Damir Dekanić. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, na čelu sa direktorom Ilijom Cotom.
U svetlu dugogodišnje saradnje Autonomne pokrajine Vojvodine sa Vukovarsko-sremskom županijom, poseta Vukovaru za cilj je imala razmenu iskustava u sprovođenju projekata finansiranih iz fondova Evropske unije, prevashodno programa prekogranične saradnje, ali i razgovor o planovima županije i AP Vojvodine, kao i budućim zajedničkim inicijativama, a u svrhu povlačenja dostupnih bespovratnih sredstava u oblastima od regionalnog značaja – privrede, zelene agende, zdravstva, kulture, nauke i obrazovanja.
Uz osvrt na brojne uspešne projekte prekogranične saradnje podržane finansijskim sredstvima Evropske unije, koje su Fond i Županija zajedno sa partnerima iz regiona uspešno realizovali u proteklom finansijskom razdoblju, direktor Fonda je iskazao želju i nameru administracije da u novom Višegodišnjem finansijskom okviru EU za period do 2027. godine, uključivanjem većeg broja subjekata u temama od obostranog interesa, rezultati značajno doprinesu razvoju regiona.