POSETA ŠEFA KANCELARIJE SAVETA EVROPE FONDU „EVROPSKI POSLOVI“ AP VOJVODINE

U okviru posete šefa Misije Saveta Evrope partnerima u Novom Sadu, održan je sastanak sa direktorom Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Aleksandrom Simurdićem. Tom prilikom, Tobijas Flesenkemper, šef Misije Saveta Evrope u Beogradu, predstavio je njihovu misiju, istakavši važnost fundamentalnih načela Saveta Evrope, među kojima su promocija demokratije i dobrog upravljanja, zaštita ljudskih prava i vladavina prava, u cilju ispunjavanja uslova Republike Srbije za članstvo u EU. Tokom sastanka naglašen je i značaj promovisanja pomenutih tematskih celina među građanima na području AP Vojvodine.
Šefu Misije predstavljeni su rad i aktivnosti Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i planovi za budući period, a u cilju promocije evropskih vrednosti, ideja i standarda. Aleksandar Simurdić istakao je da je interes svih subjekata da se pitanja Evropske agende približe regionalnom i lokalnom nivou vlasti, s obzirom na to da se na nižim nivoima uprave rešavaju pitanja koja su od vitalnog značaja za život građana, uz to da su ključ razvoja građani koji su dobro informisani, angažovani, kritični i ujedno spremni da se bore za svoje društvo kroz demokratske institucije.
Tokom susreta dogovoreno je intenziviranje saradnje u narednom periodu kroz zajedničke aktivnosti Fonda „Evropski poslovi“ APV i Saveta Evrope u Beogradu koje će doprineti ostvarivanju ciljeva kojima teže obe institucije.