Potpisan Protokol o saradnji između Fonda „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

Fond „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine i Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu potpisali su Protokol o saradnji 18. maja 2015. godine u prostorijama Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.

Cilj Protokola je uspostavlјanje procedura za unapređenje saradnje i koordinacije između dve institucije na poslovima povezivanja visokoškolskog obrazovanja, nauke i pokrajinske administracije radi ostvarivanja i obezbeđivanja zajedničkih interesa; kreiranja evropskih projekata; promocije obrazovnih, ekonomskih i administrativnih kapaciteta; obrazovanja kadrova i menadžmenta za potrebe evropskih integracija; usklađivanja sopstvenih programa, projekata i aktivnosti u oblasti evropskih integracija; saradnje u okviru informisanja javnosti o korišćenju instrumenata razvojne politike EU; promocije evropskih vrednosti i regionalne politike kao instrumenta za jačanje privrednih kapaciteta; saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama; informisanja relevantih subjekata o fondovima Evropske unije, i drugim poslovima.

Protokol o saradnji su potpisali direktor Fonda „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine, Siniša Lazić i dekan fakulteta, prof. dr Marko Carić.