Potpisan Protokol o saradnji između Fonda Evropski poslovi AP Vojvodine i Višeg Suda u Novom Sadu

U prostorijama Višeg Suda u Novom Sadu, potpisan je Protokol o saradnji između Višeg Suda u Novom Sadu i Fonda Evropski poslovi AP Vojvodine. Potpisivanju su prisustvovali predsednik Suda Miroslav Alimpić sa saradnicima, kao i direktor Fonda Aleksandar Simurdić sa saradnicima. Na radnom sastanku koji je prethodio potpisivanju utvrđena je potreba za saradnjom i koordinacijom između Višeg Suda i Fonda, kad je reč o poslovima koji se odnose na koordinaciju, usmeravanje i podršku aktivnostima vezanim za harmonizaciju politika, propisa, procedura i standarda u oblastima pravosuđa i osnovnih prava i pravde, slobode, bezbednosti i vladavine prava, radi ispunjavanja obaveza i ostvarivanja ciljeva Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Takođe, istaknuta je i potreba za zajedničkim delovanjem u oblasti jačanja institucionalnih kapaciteta, unapređenja transparentnosti i dostupnosti pravosuđa građanima, značajnim za zadovoljavanje kriterijuma za pregovaračka poglavlja 23- reforma pravosuđa i 24- pravda, sloboda i bezbednost. Jedan od predloženih oblika konkretnije saradnje predstavlja ideja o zajedničkom organizovanju konferencija i okruglih stolova u oblasti pravosuđa, koja će se realizovati u toku naredne godine. Ovom prilikom, imenovani su i predstavnici zaduženi za međusobnu komunikaciju i razmenu informacija, koji će održavati kontakt na redovnoj osnovi u cilju koordinisanja gorepomenutih aktivnosti.