Potpisan Protokol o saradnji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine

U okviru Međunarodnog sajma obrazovanja „Putokazi” danas je potpisan Protokol o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i Fonda “Evropski poslovi” AP V

U okviru Međunarodnog sajma obrazovanja „Putokazi” danas je potpisan Protokol o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine. Protokol o saradnji su potpisali mr Andor Deli, potpredsenik Vlade AP Vojvodine i Andrija Aleksić, rukovodilac sektora „Evropski fondovi“ AP Vojvodine.

Potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice mr Andor Deli izrazio je zadovolјstvo što je Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine prepoznao značaj obrazovanja u onim institucijama za koje je Sekretarijat nadležan. Sekretarijat će da prepusti inicijativu za ostvarenje značajnih evropskih projekata Fondu i, prema rečima mr Andora Delija, nada se izuzetnim rezultatima u njihovoj realizaciji. Na putu evropskih integracija od izuzetnog značaja je da se uklјuči i obrazovanje sa obrazovnim institucijama po ugledu na evropska iskustva, i u ovom procesu od izuzetnog značaja je pomoć stručnog kadra Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine.

Andrija Aleksić, rukovodilac sektora „Evropski fondovi“ je prisutnima govorio o značaju potpisivanja protokola, o saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice. Takođe je predstavio šanse Vojvodine u predstojećem budžetskom periodu 2014-2020. godine i u skladu sa protokolom prikazao i njegove prednosti. Značajno je da će postojati mogućnost za održavanje obuka za pripremu projekata finansiranih putem EU fondova u onim institucijama za koje je Sekretarijat nadležan, zatim pripremu zajedničkih projekata u evropskim programima i u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć, kao i predstavlјanje obrazovnih institucija u Briselu. Stoga treba podstaći obrazovne institucije da uzmu aktivno učešće u ovom radu i zajedno sa nosiocima projekta otpočnu aktivnu saradnju u okviru datih tema.