Potpisan Protokol o saradnji sa NALED-om

Vidosava Enderić, direktorica Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine i Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a (Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj) potpisale su danas Protokol o saradnji ove dve institucije.

Osnovne smernice buduće saradnje, u okviru koje je već realizovan veoma posećen seminar za lokalne samouprave pod nazivom “Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u primeni regulative u oblasti informacione bezbednosti” 27. novembra, su, “unapređenje, jačanje i promocija ekonomskih i administrativnih kapaciteta u regionu;  planiranje, praćenje i unapređenje institucionalnih kapaciteta saglasno potrebama evropskih integracija; usklađivanje procesa obrazovanja administracije; kreiranje evropskih projekata; jačanje procesa regionalne saradnje, te promocija evropskih vrednosti i regionalne politike kao razvojnog instrumenta”, pored ostalog.

Na sastanku u okviru kojeg je potpisan Protokol, bile su prisutne i Stefani Kostić, koordinatorka za članstvo i Višnja Račić, menadžer za razvoj članstva u NALED-u, i Kristina Bašić, pomoćnica direktora u Fondu “Evropski poslovi” AP Vojvodine.