Potpisan Protokol o saradnji sa Pokrajinskim zavodom za sport i medicinu sporta

Vidosava Enderić, direktorica Fonda “Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine i dr Danijel Župić, direktor Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta potpisale su danas Protokol o saradnji ove dve institucije.

Osnovne smernice buduće saradnje su uspostavljanje procedura za unapređenje saradnje i koordinaciju između Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine  i Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta kroz: povezivanje pokrajinske administracije i relevantnih subjekata u cilju opšteg razvoja i unapređenja sporta i njegove afirmacije na domaćem i međunarodnom planu; kreiranje i implementaciju evropskih projekata; obrazovanje kadrova i menadžmenta za potrebe evropskih integracija; usklađivanje sopstvenih programa, projekata i aktivnosti u oblasti evropskih integracija – radi ostvarivanja i obezbeđivanja zajedničkih interesa; saradnju u okviru informisanja javnosti o korišćenju pretpristupnih i drugih instrumenata razvojne politike; promociju evropskih vrednosti i regionalne politike kao razvojnog instrumenta i saradnju sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama.

Na sastanku, u okviru kojeg je potpisan Protokol, bili su prisutni i Maja  Grabovac, savetnik za pravne poslove, Mihailo Miletić, specijalista za stručni i razvojno-istraživački rad u sportu, kao i Zoran Pavić i Senka Bengin, predstavnici Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine.