Potpisan Sporazum o učešću Srbije u programu CERV

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije Tomislav Žigmanov potpisao je danas, u ime Vlade Srbije, Sporazum o učešću Srbije u programu Evropske unije „Građani, jednakost, prava i vrednosti” (CERV).
Ovaj program daje najveću podršku na nivou EU, pre svega, organizacijama civilnog društva, ali i jedinicama lokalne samouprave, obrazovnim, kulturnim i naučnim institucijama u oblastima Programa.
Ukupan budžet Programa CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme) iznosi 1,5 milijardi evra za period od 2021. do 2027. godine.
Današnjim potpisivanjem stupila je na snagu privremena primena ovog sporazuma, dok je Srbija zvanično postala jedna od zemalja ravnopravnih učesnica ovog programa. Svi projekti odobreni u toku 2023. godine korisnicima iz Srbije uskoro će moći i zvanično da krenu sa implementacijom.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog će u narednom periodu zvanično podneti zahtev Evropskoj komisiji za imenovanje ministarstva za Nacionalnu kontakt tačku za ovaj program u Srbiji.
U skladu s tim, Ministarstvo planira niz događaja u vezi sa promocijom samog programa, otvorenim pozivima i mogućnostima koje Program nudi kako organizacijama civilnog društva, tako i organima javne uprave na sva tri nivoa vlasti, institucijama u oblasti obrazovanja, kulture, nauke i mnogim drugim potencijalnim korisnicima.
Opšti cilj Programa „Građani, jednakost, prava i vrednosti” jeste zaštita i promovisanje prava i vrednosti sadržanih u ugovorima, Povelji o osnovnim pravima i u međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, naročito kroz podršku organizacijama civilnog društva i drugim akterima koji su aktivni na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou.
Takođe, cilj ovog programa je i podsticanje građanskog i demokratskog učešća radi očuvanja i daljeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima i vladavini prava.
Program posebno podstiče učešće regionalnih i lokalnih organizacija civilnog društva.
Reč je o najvećem programu do sada namenjenog promociji i zaštiti vrednosti EU: demokratije, vladavine prava, osnovnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja, te kao takav ima za cilj jačanje demokratije u Evropi i podizanje svesti građana o pravima i vrednostima sadržanima u osnovnim ugovorima i Povelji EU o osnovnim pravima, pružajući finansijsku podršku neprofitnom sektoru u promociji tih prava i zajedničkih vrednosti.
Sve informacije o predstojećim događajima mogu se naći na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, profilima Ministarstva na društvenim mrežama, kao i na Fejsbuk stranici Programa.