Potpisan Sporazum o formiranju Antena Deska Kreativna Evropa u AP Vojvodini

U Galeriji Matice srpske u Novom Sadu potpisan je Sporazum o formiranju Antene Deska Kreativna Evropa kojim su stvoreni uslovi za sveobuhvatno implementiranje potprograma Kultura, dela okvirnog progr

U Galeriji Matice srpske u Novom Sadu potpisan je Sporazum o formiranju Antene Deska Kreativna Evropa kojim su stvoreni uslovi za sveobuhvatno implementiranje potprograma Kultura, dela okvirnog programa Evropske komisije Kreativna Evropa, za teritoriju AP Vojvodine. Sporazum o formiranju Antena Deska Kreativna Evropa u APV rezultat je potpisivanja Sporazuma o učešću Srbije u programu Kreativna Evropa koji su potpisali ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac i evropska komesarka za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i omladinu Andrula Vasiliu u junu ove godine, kojim je predviđeno i formiranje implementacionog tela koje će biti sastavni deo Deska Kreativna Evropa – Srbija.

U ime Ministarstva kulture i informisanja Sporazum je potpisala pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije Asja Drača Muntean, a u ime Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine direktor Siniša Lazić. Potpisivanju sporazuma o formiranju Antena Deska Kreativna Evropa prisustvovao je i podsedkretar Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje Radoslav Petković, kao i domaćin mr Tijana Pavkovlјević Bugarski upravnica Galerije Matice srpske. Na osnovu ovog dokumenta Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine ovlašćen je za implementaciju programa na teritoriji AP Vojvodine, pre svega u podršci i asistenciji svim aplikantima iz sfere kulture, institucijama i pojedincima koji će učestvovati na konkursima za obezbeđivanje sredstava iz evropskih fondova. Po rečima Siniše Lazića u Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine veoma su zadovolјni i ponosni zbog činjenice da je njihova institucija odbrana za ovaj važan posao i da su ih i Ministarstvo i Pokrajinski sekretarijat za kulturu prepoznali kao partnera koji će na najbolјi način omogućiti našim kulturnim institucijama i njihovim projektima da obezbede sredstva iz evropskih izvora. Sporazum je institucionalni okvir koji će obezbediti da svi oni koji konkurišu za sredstva iz pretpristupnih fondova bilo da se radi o institucijama kulture, NVO ili našim umetnicima, dobiju sve relevantne informacije i podršku kako bi uspeli da postanu korisnici sredstava iz ovih izvora. „Nadam se da će tako naša kultura dobiti priliku da na najbolјi način reprezentuje sve ono što je kod nas najbolјe i najvrednije i zato i mesto na kome smo danas ovaj dokument potpisali Galerija Matice srpske ima simboličan značaj“, rekao je direktor Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

Pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije Asja Drača Muntean rekla je da učešće u programu kreativna Evropa predstavlјa jedan od uslova, u oblasti kulture (poglavlјe 26) za članstvo naše zemlјe u EU. „Naša zemlјa je prva zemlјa koja nije član EU a koja je pristupila programu Kreativna Evropa što je možda ima i izvesnu simboliku i svakako pokazuje da naši napori i ambicije u procesu pristupanja donose rezultate i ne ostaju neprimećeni. Za naše kulturne institucije je od posebne važnosti to što smo na ovaj način dobili priliku da koristimo evropske pretpristupne fondove Unije. Uz osnivanje Deska Kreativna Evropa u samom Ministarstvu kulture i informisanja, da bi približili ovaj program korisnicima iz APV, kojih je bilo mnogo tokom prethodnog ciklusa u okviru potprograma Kultura (2003.–2007. godina), inicirali smo formiranje Antena Deska Kreativna Evropa za područje pokrajine. U dogovoru sa Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu i javno informisanje Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine postao je naš partner u sprovođenju ovog programa a današnji sporazum će dati okvir za našu buduću saradnju“, rekla je pomoćnik ministra za kulturu i informisanje. Radoslav Petković podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i javno informisanje rekao je da naša zemlјa, premda nismo član EU nego samo kandidat za članstvo, do sada nije dovolјno koristila, ni u oblasti kulture sve mogućnosti i prednosti koje nude evropski fondovi i programi u kulturi, i moramo da pronađemo način da nadoknadimo propušteno, a ovaj sporazum nastao u saradnji državnih i pokrajinskih institucija i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine obezbediće bolјe povezivanje sa evropskim institucijama i uklјučivanje u fondove, koje će našoj kulturi obezbediti okvir za sprovođenje programa i projekata kakav do sada nismo imali. Današnjem potpisivanju sporazuma prisustvovali su i Dimitrije Tadić rukovodilac Deska Kreativna Evropa u Srbiji i Luka Kulić rukovodilac Antena Deska Kreativna Evropa u APV.