Potpisivanje Sporazuma o poslovno tehničkoj saradnji između Univerziteta u Novom Sadu i Fonda „Evropski poslovi“ APV

Direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Aleksandar Simurdić i rektor Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Dejan Jakšić, potpisali su danas Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji kojim se konkretizuje saradnja na realizaciji projekta Jačanje preduzetničkih veština kulturne i kreativne industrije za valorizaciju kulturnog nasleđa i razvoj modela održivog turizma u Jadransko-jonskom regionu – CCI4TOURISM“ koji se finansira u okviru Intereg V-B Jadransko-jonskog programa – ADRION 2014-2020.

Obe institucije iskazale su spremnost da kroz projekat učestvuju u podsticanju rasta i razvoja sektora kulturnih i kreativnih industrija, kako lokalno, tako i transnacionalno,  sa akcentom na unapređenju usluga i proizvoda održivog kulturnog turizma u Jadransko-jonskom regionu.

„Želim da se zahvalim Uvirezitetu u Novom Sadu na podršci za zaključivanje ovog Sporazuma. Raduju me  podaci da sektor kulturnih i kreativnih industrija u Srbiji čini preko 30.000 registrovanih preduzeća koja zapošljavaju više od 115.000 radnika. Kulturne i kreativne industrije su brzo rastući sektor koji pruža dodatnu vrednost, a takođe je relativno otporan sektor u ekonomskim krizama“, istakao je direktor Aleksandar Simurdić.

Rektor, prof. dr Dejan Jakšić, naglasio je da je ovo svakako samo uvod u nastavak buduće međusobne saradnje na razvoju zajedničkih razvojnih projekata i da  akademska zajednica na osnovu dosadašnjih rezultata i iskustva ima dosta toga da ponudi u budućoj zajedničkoj saradanji uzimajući u obzir činjenicu da je Univerzitet u Novom Sadu član Dunavske rektorske konferencije i UniAdrion (Asocijacija univerziteta i istraživačkih centara Jadransko-jonske regije).

Potpisivanjem ovog Sporazuma definisan je pravni okvir za uspostavljanje Kreativnog hab-a na Univerzitetu, koji će biti jedan od rezultata projekta CCI4TOURISM, a koji će nakon opremanja savremenom opremom biti stavljen na raspolaganje svim zainteresovanim predstavnicima sektora kulturnih i kreativnih industrija.