Potpredsednik vlade Slovačke primio Novikova i Zloha

Bratislava, Slovačka – Dušan Čaplovič, potpredsednik Vlade Republike Slovačke, primio je danas Predraga Novikova, direktora Kancelarije za evropske poslove i Martina Zloha, potpredsednika Skupštine AP Vojvodine. Tokom razgovora razmatrana je mogućnost realizacije učešća u zajedničkim programima Evropske unije.

– Slovačka podržava inicijative Srbije ka približavanju institucijama i strukturama Evropske unije. Neophodno je da se regionalna saradnja razvija u definisanom okviru saradnje Republike Slovačke sa Republikom Srbijom. Uz to, posebno je važno korišćenje predpristupnih fondova EU, naveo je Čaplovič i uputio zvaničan poziv da se AP Vojvodina predstavi u Bratislavi.

– Partnerstvo sa regijama i zemljama EU je od ključnog značaja za dobrobit svih ljudi u našoj zemlji. Bez obzira na sve teškoće i trnovit put, implementacija standarda razvijenih zemalja je ključ za podizanje standarda stanovništva. Takođe, regionalnim inicijativama i projektima se jača naše partnerstvo, a i naše državne institucije. Sredinom januara, građani naše zemlje će doneti odluku da li je put ka EU put kojim će Srbija i krenuti, rekao je Predrag Novikov, a Martin Zloh se zahvalio na pomoći u okviru fonda Bratislava – Beograd, preko kojeg je došlo preko 2 miliona evra u našu zemlju.