Prvi gostujući predavač u sklopu 6 ciklusa Specijalističkog programa

U okviru 6. ciklusa Specijalističkog programa “Upravlјanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”, 15. juna 2019. godine, održano je predavanje prvog gostujućeg predavača Jelene Vidović iz Republike Slovenije.

Obzirom na to da Regionalna razvojna agencija Gorenjske ima višedecenijsko iskustvo kada je reč o pisanju i implementaciji projekata koji se sufinansiraju iz EU sredstava, polaznicima je predstavlјen veliki broj realizovanih projekata na teritoriji Slovenije iz različitih oblasti kao što su turizam, privreda, kultura, kao i program Regionalne razvojne agencije Gorenjske do 2020. godine.

Saradnja Fonda „Evropski poslovi“ APV i Regionalne razvojne agencije Gorenjske iz Slovenije osnažena je i potpisivanjem Protokola o saradnji ove dve institucije koja doprinosi razvoju partnerstava institucija iz AP Vojvodine i Gorenjske kroz realizaciju projekata koji se sufinansiraju iz sredstava EU, posebno transnacionalnih programa EU kao i bolјoj razmeni primera dobre prakse. S tim u vezi, Regionalna razvojna agencija Gorenjske je dve godine zaredom, bila domaćin na studijskom putovanju u okviru Specijalističkog programa u Republici Sloveniji.