Prevaziđimo granice: Novi ciklus programa Kreativna Evropa – prilika za organizacije iz kulture, institucije i umetnike Srbije

Muzeji, bioskopi, arhivi, galerije, pozorišta, ali i organizacije koje se bave različitim umetnostima – izvođačka umetnost, muzika, nasleđe, nasleđe iz oblasti kulture, kao i izdavači, promoteri književnih dela, plesni umetnici, inovatori sadržaja u kulturi – samo su neki od onih za koje je kreiran konkurs programa Kreativna Evropa.

Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije kojim se pruža finansijska podrška ustanovama i organizacijama u okviru kulture kako bi čuvale, razvijale i promovisale evropsku kulturnu i jezičku raznolikost, kao i nasleđe, te unapređivale kompetitivnost i ekonomski potencijal kulturnih, a naročito audiovizuelnih delatnosti.

„Prema zvaničnim podacima Evropske komisije, Srbija je uvrštena među najuspešnije zemlje po broju aplikanata i broju odobrenih projekata u okviru programa Kreativna Evropa. Sumirajući prethodne dve godine, 2021. godine kroz program Kreativna Evropa podržana je 41 projektna ideja sa ukupnom sumom od 2.861.678,70 evra koju su organizacije iz Srbije dobile te godine. Naredne, 2022. godine podržano je 68 projekata, a kroz program Kreativne Evrope ukupna finansijska podrška organizacijama iz Srbije iznosila je 5.565.240,00 evra. Do sada je, ove godine, podržano 40 projekata u ukupnoj vrednosti od gotovo 1,4 miliona evra” rekao je šef Deska Kreativna Evropa Srbija Vuk Radulović.

U ovom trenutku otvoreno je 17 konkursa, a budžet je uvećan..

„Nadovezujući se na iskustvo realizacije prethodnog ciklusa, od 2021. godine aktuelni program povezuje veći broj zemalja i raspolaže budžetom od 2,44 milijarde evra koji je za 50% uvećan u odnosu na prethodni program. Podeljen je u tri potprograma – Kultura koji pokriva sve oblasti kulture i umetnosti, MEDIA koji pokriva audiovizualne delatnosti, te Međusektorsko povezivanje koje omogućava saradnju između različitih kreativnih oblasti, pokrivajući između ostalog i oblast informisanja i medija” objašnjava projektna menadžerka Milica Rašković.

U narednim godinama, poseban fokus programa Kreativna Evropa biće usmeren ka oporavku resora od pandemijske krize, osnaživanju digitalne transformacije i ekološke održivosti, na taj način doprinoseći većoj otpornosti i inkluzivnosti delovanja u polju kulture.

„Projekte ocenjuju nezavisni evaluatori i postoji ceo vremenski okvir gde možete videti kada ćete dobiti rezultate i kada ćete potpisati ugovor. Dakle, ukoliko želite da podignete kvalitet vašeg sadržaja, uvedete određene inovacije, vidite kako to rade u drugim zemljama ili podelite neku vašu dobru praksu sa drugim zemljama u Evropi, ovo je prava prilika za vas” dodaje Rašković.

Dodatno, konkursi u okviru tri potprograma, organizacijama, institucijama i pojedincima u Srbiji otvaraju i nove EU mogućnosti.

„Osnaživanjem scene na teritoriji cele zemlje postižemo dugoročnije rezultate, podstičemo decentralizaciju i ravnomerni razvoj u kulturi u Srbiji. Desk Kreativna Evropa Srbija će i u narednom periodu pružati svu potrebnu pomoć organizacijama iz Srbije koje planiraju da se prijave na pozive Kreativne Evrope i sa tim u vezi organizovaće događaje koji su usmereni na podizanje kapaciteta naših organizacija i povećanje vidljivosti poziva Kreativne Evrope u našoj zemlji” zaključuje Radulović.

Trenutno je otvoreno 17 konkursa, o čemu se više možete informisati na sajtu Desk Kreativna Evropa, kao i na Funding&tender opportunities sajtu odakle se i pokreće sama aplikacija za taj program.