Predavanje Sebastijana Rima, direktora Dunavske kancelarije u Ulmu u okviru programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

U sklopu specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, u organizaciji fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, 6. novembra 2015. godine održano je predavanje Sebastijana Rima, direktora Dunavske kancelarije u Ulmu, Nemačka, u centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu. Tema izlaganja Sebastijana Rima bila je predstavljanje Strategije EU za dunavski region i aktivnosti Dunavske kancelarije u Ulmu, kao i projektno planiranje u kontekstu EU.

Specijalistički program celoživotnog učenja pod nazivom „Upravlјanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ sprovodi Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu, dok je kompletan Program finansiran sredstvima Autonomne pokrajine Vojvodine. Osnovni cilј Programa predstavlјa upoznavanje sa EU procesima i regionalnim politikama, kao i sa značajem i mogućnostima pristupanja evropskim fondovima, radi odgovarajuće stručne analize problema regionalnog razvoja u kontekstu EU integracija, a u cilјu donošenja relevantnih odluka i zaklјučaka prilikom upravlјanja projektima i kreiranja programskih i projektnih dokumenata u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Program je namenjen zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, pokrajinskoj administraciji, razvojnim agencijama, javnim i javno-komunalnim preduzećima, obrazovnim institucijama, institucijama kulture, organizacijama civilnog društva, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, fakultetima, institutima i istraživačkim ustanovama, drugim institucijama koje mogu korisniti sredstva iz evropskih fondova.