Predstavnici Kancelarije AP Vojvodine u Briselu na sastanku Biroa AER-a

U svetlu obeležavanja 25. godišnjice potpisivanja Mastrihtskog ugovora o Evropskoj uniji, u Mastrihtu je održan sastanak Biroa Skupštine evropskih regija (AER), najvišeg političkog i izvršnog tela ove organizacije, čiji je AP Vojvodina punopravni član od 2002. godine. Ceo događaj u Mastrihtu održava se u okviru programa „Europe Calling“, koji ovaj grad i provincija Limburg realizuju povodom obeležavanja 25. godišnjice Sporazuma u Mastrihtu.

Članovi Biroa AER razgovarali su o političkim prioritetima i budućim aktivnostima između dve generalne skupštine AER 2018. i 2019. godine.

Delegaciju AP Vojvodine na ovom skupu predvodio je predsedink Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, a aktivno učešće imali su i predstavnici Kancelarije AP Vojvodine u Briselu.

Predsednik Pastor ocenio je, tokom razgovora sa predstavnicima regiona članica AER, da su određene promene u promišljanju, procesu donošenja političkih odluka i planiranja budućih aktivnosti ove organizacije neminovne i neophodne, s obzirom na činjenicu da se i sama Evropa susreće sa brojnim izazovima i promenama, u skladu sa kojima definiše svoje prioritete. On je dodao i da je AP Vojvodina fokusirana na međuregionalnu saradnju i da je ona jedan od osnovnih stubova politike pokrajinske administracije, kako u okviru AER-a, tako i o okviru drugih organizacija i prekogranične saradnje.

Na kraju sastanka Biroa AER, usvojeni su politički prioriteti za narednu godinu koji se odnose na jačanje poverenja i aktivne saradnje, promociju demokratije, jednakosti i inkluzije, razmenu znanja i podršku zelenim ekonomijama, te ekologiji i obnovljivim izvorima energije.

AER je najveća nezavisna mreža regiona u Evropi koja je osnovana 1985. godine i okuplja više od 150 regiona iz 30 zemalja, uključujući i 15 međunarodnih organizacija. Ova institucija ima veliku ulogu u prepoznavanju regiona kao ključnih aktera u procesu donošenja odluka i daljoj izgradnji Evrope.