U skladu sa dugoročnim radom na razvoju lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, a s posebnim osvrtom na one slabije razvijene, u Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, održan je sastanak sa predsednikom Opštine Plandište Jovanom Repcem. Sa strane domaćina, sastanku su prisustvovali direktorka Vidosava Enderić sa saradnicima Branislavom Srdićem i Dejanom Luković.

Predstavnici Plandišta su predstavili uspešan projekat iz Prekogranične saradnje sa Rumunijom pod nazivom „Zajedno za inkluzivnu zajednicu“, kao i onaj iz oblasti osvetljavanja opštine LED sijalicama.

Takođe je istaknuta potreba za modernizacijom vodovodne i kanalizacione mreže, a za razvoj opštine od vitalnog značaja je promocija turističkog potencijala kao što su banjski i lovni turizam, te rekonstrukcija lokalnih puteva, kapele i bioskopske sale, za šta bi se moglo aplicirati kod fondova Evropske unije. Dogovorena je saradnja u okviru koje će predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u saradnji sa čelnicima Opštine Plandište, osmisliti neki naredni evropski projekat kojim će se aplicirati na sledećem pozivu prekogranične saradnje sa Rumunijom.