Predstavnici pokrajinske administracije na obuci za pripremu evropskih projekata

U zajedničkoj organizaciji Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine i Službe za upravljanje ljudskim resursima Pokrajinske vlade od 20. do 22. maja održana je obuka za pokrajinske službenike pod nazivom „Fondovi Evropske unije – od ideje do realizacije“ u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine.

Cilj obuke je unapređivanje kapaciteta pokrajinske administracije za samostalnu pripremu i implementaciju projekata finansiranih iz fondova Evropske unije, sa posebnim osvrtom na Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) i programe prekogranične saradnje koji su dostupni institucijama iz Vojvodine. Ukupno 24 predstavnika iz 11 pokrajinskih organa su tokom 3 dana razvijala veštine i stavove neophodne za preuzimanje aktivne uloge u pripremi evropskih projekata od strateškog značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu. Tokom obuke su se razrađivale projektne ideje na sledeće teme: sprečavanje porodničnog nasilja, afirmacija zajedničkog kulturnog nasleđa na području Banata, revitalizacija nasipa kao sistema zaštite od poplava i unapređenje energetske efikasnosti na lokalnom nivou.

Kroz teorijski i praktičan rad u projektnim timovima formulisani su ciljevi, rezultati i aktivnosti projekata praćene analizom potreba ciljnih grupa i problema u pomenutim oblastima. Nacrti projekata su svoj okvir dobili kroz popunjavanje logičke matrice, dok je posednji dan obuke predstavljeno budžetiranje evropskih projekata, kao i aplikacioni formulari koji se najčešće koriste prilikom podnošenja predloga projekata. Prisutni su imali prilike da se upoznaju sa novinama koje donosi finansijska perspektiva Evropske unije 2014-2020, kao i sa novim programima Evropske unije poput Horizonta 2020, Kreativne Evrope, Erazmus+ i programa Evropa za građane i građanke. Takođe, predstavljeni su aktuelni konkursi u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska – Srbija i IPA prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina, kao i prekogranični programi sa Mađarskom i Rumunijom gde se novi konkursi očekuju u narednom periodu.

Kako bi se što veći broj pokrajinskih službenika upoznao sa mogućnostima finansiranja koji su dostupni kroz EU fondove i programe, naredna obuka za pokrajinsku administraciju je planirana za oktobar tekuće godine.