Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice na obuci za pripremu evropskih projekata

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodne, Jano Puškar i Tamara Glišić, održali su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za zaposlene u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Obuka je održana na Andrevlju u Centru za privredno-tehnoloski razvoj Vojvodine u periodu od 14. do 16. marta 2016. godine.

Polaznici su tokom obuke imali prilike da se bliže upoznaju sa mogućnostima koje nude evropski programi otvoreni za učešće institucija iz Srbije sa fokusom na oblast obrazovanja. Polaznicima je bliže predstavljen Instrument za pretpristupnu pomoć 2014-2020 i pravila funkcionisanja ovog finansijskog instrumenta Evropske unije koji predstavlja razvojnu pomoć upućenu Republici Srbiji. Usled velikog stepena iskorišćenosti sredstava i uspešnosti prekorganičnih programa na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine posebno su predstavljeni Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija koji trenutno prima predloge projekata, kao i Interreg IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija u okviru kog se otvaranje Prvog poziva za podnošenje predloga projekata očekuje u narednom periodu. Pored prethodno pomenutih prekograničnih programa polaznici su se upoznali i sa strukturom drugih prekograničnih (sa Rumunijom i Bosnom i Hercegovinom) i transnacionalnih programa kao što su Dunavski transnacionalni program i Interreg V b Jadransko-jonski transnacionalni program.

Takođe, polaznicima su predstavljene i mogućnosti konkurisanja za bespovratna sredstva u okviru programa Evropske unije kao što su Erazmus+, EU program koji pokriva oblast obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta i program Evropa za građane i građanke. Na praktičnom delu obuke razvijale su se konkretne projektne ideje, dok je poslednji dan predstavljeno budžetiranje evropskih projekata, kao i struktura aplikacionog formulara.

Tokom obuke radilo se na razvijanju stavova i veština predstavnika Pokrajinskog sekretarijata kako bi bili u mogućnosti da preuzmu aktivnu ulogu u razvijanju i pripremi projekata, kao i njihovoj implementaciji u narednom periodu.