Predstavnici Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine u opštini Žitište

Tokom predstavljanja programa Evropske unije na kojima institucije iz naše zemlje mogu da učestvuju u Žitištu, Andrija Aleksić, šef odseka za EU fondove, objasnio je važnost apliciranja na pozive koje raspisuje Evropska unija, a koji se otvaraju za zemlje potencijalne kandidate, kao i za zemlje kandidate za članstvo u EU.

 

Tema sastanka bilo je predstavljanje pretpristupnih fondova i mogućnost finansiranja kroz iste, koje je predstavnik Fonda Mina Radmilović predstavila u vidu kratke prezentacije. Pored toga, prisutni su dobili informacije o programima Evropske unije aktuelnim u narednom periodu, s akcentom na Programe prekogranične saradnje.

Nužnost edukacije i potrebu za aktivnim učešćem prepoznali su predstavnici lokalne samouprave, te je dogovoreno intenziviranje saradnje sa Fondom „Evropski poslovi” AP Vojvodine.