Predstavništvo AP Vojvodine u Briselu: Iskustva Vojvodine za efikasniju regionalnu saradnju Makedonije

U okviru saradnje Predstavništva AP Vojvodine u Briselu i partnera iz Norveške, a koji finansiraju projekat obuke i specijalizacije administracije iz Makedonije, 14. marta u Predstavništvu AP Vojvodine u Briselu održana je obuka za trideset predstavnika makedonskih ministarstava, gradova, opština, razvojnih agencija i institucija koje se bave evropskom politikom. Tokom obraćanja, Predrag Novikov, šef Predstavništva, predstavio je prioritete regionalne i razvojne politike Vojvodine i istakao značaj uspostavljanja regionalnih veza koje čine osnovu za jače privredne i institucionalne veze, kao i bolje korišćenje evropskih fondova. AP Vojvodina, preko Fonda „Evropski poslovi“ već danas je članica brojnih evropskih organizacija, od Pariza i Salcburga, do Brisela i Berlina, dok je u proteklim godinama ojačana saradnja sa brojnim evropskim regijama. „Upravo zato, nikog ne treba da čudi da smo u relativno kratkom vremenskom periodu podigli kapacitet korišćenja evropskih fondova od jednocifenog do trocifrenog broja na godišnjem nivou, sa stepenom korišćenja sredstava od preko 95 odsto, što je gotovo nezabeležen rezultat u jugoistočnom delu Evrope“, istakao je Predrag Novikov. Iskustva Vojvodine pokazuju da je za uspešno korišćenje razvojnih sredstava Evropske unije od kapitalnog značaja donošenje strateških odluka o ulaganju u pripremu administracije i angažovanje svih regionalnih i lokalnih aktera kako bi se takmičili za sredstava do kojih, ipak, nije lako doći. Od posebnog značaja je i što efikasnije i brže usklađivanje pravne i finansijske regulative sa standardima Evropske unije. I na kraju, ključnu kariku predstavlja i angažovanje lokalnih samouprava i opština koje u svojim razvojnim budžetima treba da planiraju podršku lokalnim akterima, od javno komunalnih preduzeća do institucija iz oblasti sporta, kulture, omladine i slično, kako bi im se obezbedilo neophodno kofinansiranje i predfinanasiranje.

„Dobra namera jeste neophodna, ali ne i dovoljna, nju moraju da prate jasne regulativne odluke i jasno profilisanje institucija koje se bave ovom temom. Iskustva Fonda „Evropski poslovi“ koji danas koordinira značajan deo evropskih inicijativa naše pokrajine, oslanja se na jasne partnerske odnose sa lokalnim razvojnim agencijama, privrednim komorama, Univerzitetima, NVO ali i direktnom komunikacijom sa gradovima i opštinama. Jedino na taj način, sa punim partnerskim odnosima, moguće je ulagati u budućnost i otvarati razvojne šanse za celo društvo. Projekte koji nam se odobravaju danas razrađivali i predavali smo na konkursima od pre nekoliko godina, i zato je neophodno u ovom poslu imati strpljenje, metodičnost i upornost“ naveo je Novikov. Slikovito opisujući, Predrag Novikov je rekao: „Kada zasadite vinograd, ne pitate posle tri meseca gde je grožđe, nego se o sadnici brinete, i čuvate je kako bi ona mogla da donese plod i decenijama kasnije, i na tome se temelji i rad Predstavništva AP Vojvodine u Briselu, koje metodično i sadržinski gradi temelje za profilisanje naše Pokrajine kao sigurnog, stabilnog i predvidivog partnera“.

Tokom predavanja, takođe je ukazano na perspektive jačanja saradnje administracija duž reke Dunav, a u okviru Dunavske strategije, gde AP Vojvodina izlazi sa jasnim prioritetima u oblasti jačeg privrednog povezivanja, podrške projektima upravljanja i održavanja vodnih resursa, iskorišćenja energetskih potencijala, kao i čvršćeg povezivanja institucija u oblasti obrazovanja, kulture, turizma i slično. Od strane gostiju iz Makedonije pokazan je jak interes u vezi s implementacijom visokih standarda po pitanju nacionalnih manjina i zajednica, dok je Predstavništvu Vojvodine upućen poziv da i u daljim prilikama pomogne uspostavljanju jače saradnje i da se u narednom periodu realizuje i poseta Makedoniji.