Predstavljanje Višegradskog fonda

Tokom 2000. godine, četiri zemlje, danas članice Evropske unije, Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska, formirale su međunarodnu organizaciju Višegradski fond, sa sedištem u Bratislavi. Svrha postojanja ovog Fonda je promovisanje razvoja i saradnje među članicama, ali i saradnje sa zemljema na putu ka EU.

Raspoloživa sredstva Višegradskog fonda od 2010. godine iznose 6 miliona evra, koji će biti usmereni u projekte iz oblasti kulturne saradnje, naučne razmene i istraživanja, obrazovanja, prekogranične saradnje, omladinske razmene i promocije turizma. Predlagači projekata mogu biti nevladine organizacije, opštine, lokalni i regionalni organi uprave, škole, univerziteti, ali i privatne kompanije. Za projekat je potrebno imati bar dva partnera iz pomenute četiri zemlje, a naredni konkurs za predaju projekata je 15. mart ove godine, rekao je Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove.