Predstavljanje programa Kreativna Evropa sa posebnim osvrtom na aktivnosti Antene Deska Kreativna Evropa Srbija

14. septembra u Opštini Kanjiža i 15. septembra u Opštini Sremska Mitrovica predstavnici Fonda „Evropski poslovi” APV, održali su info dan za predstavnike institucija i organizacija iz oblasti kulture u cilju predstavljanja programa Kreativna Evropa sa posebnim osvrtom na aktivnosti Antene Deska Kreativna Evropa Srbija.

Tom prilikom prisutnima su predstavljeni osnovni ciljevi i prioriteti programa Kreativna Evropa kao i novi ciklus obuka, koje će biti organizovane kako bi se relevantne i zainteresovane institucije iz oblasti kulture, nezavisno od toga da li su učestvovale u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti, pripremile da uzmu učešće u programu Kreativna Evropa. Takođe su predstavljene i aktivnosti Antene Deska Kreativna Evropa Srbija koja je sastavni deo Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine, a koja ima za cilj da pruži ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva i profesionalcima u oblasti kulture, pored osnovnih informacija o samom programu, i pomoć u pronalaženju evropskih partnera, koncipiranju projekata, popunjavanju konkursne dokumentacije, kao i obezbeđivanju veće vidljivosti projekata.

 

Još jednom je ocenjena korisnost ovih okupljanja, a naročito radi informisanja i pospešivanja komunikacije između samih institucija/organizacija iz oblasti kulture u cilju podizanja sopstvenih kapaciteta i uspostavljanja saradnje kroz uključivanje i učešće u programu Evropske unije iz oblasti kulture i audiovizuelne umetnosti.