Predstavljanje projekta „Jačanje preduzetničkih veština kulturne i kreativne industrije za valorizaciju kulturnog nasleđa i razvoj modela održivog turizma u Jadransko-jonskom regionu- CCI4TOURISM“

U  Centru za privredno tehnološki razvoj na Andrevlju, 30. oktobra 2020. Godine, održano je predstavljanje projekta „Jačanje preduzetničkih veština kulturne i kreativne industrije za valorizaciju kulturnog nasleđa i razvoj modela održivog turizma u Jadransko-jonskom regionu“-  CCI4TOURISM“

Projekat koji se finansira iz Intereg Jadrankso-jonskog programa transnacionalne saradnje – Adrion 2014-2020, a koji sprovodi Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u saradnji sa partnerima iz Italije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske i Grčke, fokusiran je ka jačanju preduzetničkih veština i kompetencija sektora kulturnih i kreativnih industrija (KKI).

Cilj projekta CCI4TOURISM je uspostavljanje kulturne i kreativne industrije (KKI) kao glavnog aktera u jačanju održivog kulturnog turizma i formiranje odgovarajućih politika za poboljšanje turističke ponude u Jadransko-jonskoj regiji u kojoj kulturno nasleđe predstavlja neiskorišćeni turistički potencijal.

Projektom je predviđeno uključivanje svih zainteresovanih predstavnika sektora KKI  kroz različite aktivnosti koje su predviđene projektom, a predstavljeni su i benefiti i mogućnosti koje mogu imati od projekta. Međusobnim povezivanjem kulturnog, kreativnog i preduzetničkog sektora, projekta će stvoriti nove poslovne modele, kompanije, usluge i proizvode održivog kulturnog turizma.