Predstavljeni programi Horizont 2020 i COSME u Novom Sadu

EU Info dan – u okviru koga su Predstavljani programi Horizont 2020 (najveći program EU za istraživanje i inovacije) i COSME (program EU za konkurentnost malih i srednjih preduzeća) – okupio je 30. novembra 2016. godine u amfiteatru rektorata Univerziteta u Novom Sadu (UNS) više od 60 učesnika, profesora, naučnih radnika, istraživača i saradnika UNS, privatnih fakulteta i predstavnika i vlasnika malih i srednjih preduzeća. Info dan je organizovao EU info point Novi Sad u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka i Fondom „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

Nikolina Pupavac, predstavnica Regionalne razvojne agencije Bačka podsetila je da smo u godini preduzetništva i izrazila nadu da će i naredna godina biti takođe posvećena tome. Ona je građanima, vlasnicima malih i srednjih preduzeća, kao i onima koji žele da počnu svoj samostalni posao, poručila da im je u tome uvek dostupna pomoć ove organizacije.

Program Horizont 2020 i „Marie S. Curie“ akcije predstavila je Gordana Vlahović, šef Kancelarije za međunarodnu saradnju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Novi Sad. Profesorka Vlahović je podsetila da je Horizont 2020 program koji obuhvata fond od čak 78 milijardi evra, dostupnih u narednih sedam godina. Sredstva u okviru ovog programa dostupna su za naučnike, privrednike i civilni sektor u Srbiji. Ona je, između ostalog, naglasila da je 18 000 istraživaca u Evropi, od čega je 7000 doktoranata, imalo već koristi iz ovog programa i podsetila da će novi konkurs za apliciranje biti otvoren od 11. aprila 2017. i trajaće do 14. septembra 2017. godine.

Nakon prezentacije programa upriličena je praktična vežba identifikovanja poziva za učešće na konkursu, kao i analiza konkursa i načina apliciranja.

Procedure u okviru programa COSME predstavio je Dražen Lovrić iz Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. Program COSME namenjen je malim i srednjim preduzećima koji olakšava pristup finansijama, omogućava pristup novim tržištima, stvara bolje uslove za konkurentnost i podstiče preduzetničku kulturu. COSME obezbeđuje garancije za preduzetnike u visini do 150.000 evra, a projekti koji se sunfinansiraju su namenjeni asocijacijama, komorama i udruženjima. Stopa sufinansiranja varira od 50%, u zavisnosti od konkursa. Budžet COSME programa iznosi 2,3 milijarde evra i obuhvata period od 2014. do 2020. godine.