U okviru pripreme i jačanja kapaciteta naše pokrajine, predstavnici Fonda ’’Evropski poslovi’’AP Vojvodine posetili su opštinu Kikinda. Tokom prezentacije koja je bila usmerena na iskustva iz prethodnog perioda, na trenutno stanje po pitanju korišćenja sredstava u našoj Pokrajini kao i na ono što nas očekuje u novom programskom periodu od 2014. do 2020. godine, ukazano je da jedna od ključnih stvari jeste i neophodna priprema dokumentacije kako bi lokalne samouprave bile u prilici da iskoriste šanse koje su pred nama po pitanju fondova vezanih za infrastrukturu, konkurentnost, regionalni razvoj, zaštitu životne sredine i razvoj u ruralnim sredinama.

Radi efikasnije pripreme lokalnih samouprava i drugih organizacija, predstavnici Fonda „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine nastaviće s koordinacijom aktivnosti na terenu, sagledavanju potreba prema zahtevima Evropske unije i regulativama finansijskih instrumenata, usklađivanju akcionih planova, strategija i svih mera neophodnih kako bi se kapaciteti čitave pokrajine podigli na viši nivo.