Privredni potencijali Vojvodine predstavljeni u belgijskom gradu Monsu

Šef Kancelarije AP Vojvodine u Briselu, Srđan Mačkić, predstavio je u četvrtak 8. marta 2018. privredne potencijale Vojvodine u okviru „Biznis susreta“ koji se tradicionalno organizuju na Univerzitetu u Monsu.

Ovom događaju je prisustvovalo više desetina predstavnika različitih kompanija koje posluju u Belgiji, a među kojima su najznačajnija imena poput francuskog Alstoma, nemačkog Simensa, jedne od vodećih građevinskih kompanija u svetu, belgijskog Besiks-a, najveći distributer električne energije u Belgiji Enži, i drugi.

Pored najznačajnijih imena, fokus ove prezentacije je bio na srednjim preduzećima koja su ovim putem upoznata sa povoljnim privrednim ambijentom u Vojvodini, mogućnostima za ulaganja u proizvodnju i posebno Sporazumima o slobodnoj trgovini koji omogućuju pristup različitim tržištima. Poseban akcenat tokom prezentacije, stavljen je na podsticaje koje Pokrajinska vlada daje u cilju otvaranja novih radnih mesta. Na koktelu koji je upriličen nakon prezentacije ostvareni su kontakti sa kompanijama u oblasti energetske efikasnosti, građevinarstva i slično, koje su nakon prezentacije pokazale interesovanje za potencijalnom saradnjom.

Kancelarija AP Vojvodine, u saradnji sa Razvojnom agencijom Vojvodine i ostalim pokrajinskim institucijama aktivno radi na promociji privrednih potencijala, a u cilju privlačenja stranih investicija i otvaranju novih radnih mesta.