Pripreme za sprovođenje zajedničkih vežbi između operativnih snaga zaštite i spasavanja Srbije i Hrvatske u toku

Dana 23.8.2017. održan je drugi zajednički sastanak, od ukupno planirana tri, čiji je cilj izrada Elaborata za simulacionu vežbu za stolom i zajedničku pokaznu vežbu za predstavnike jedinica civilne zaštite iz Srbije i Hrvatske. Sprovođenje obe vežbe rezultat je projekta „Odgovor na sveprisutne vanredne situacije u pograničnoj oblasti – EMBER“ koji se finansira sredstvima Evropske unije, a iz programa prekogranične saradnje koji se realizuje između Srbije i Hrvatske.

Sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima, kao i članovi radne grupe koja okuplja predstavnike institucija koje su uključene u Pokrajinski štab za vanredne situacije. Članovi radne grupe razgovarali su o tome šta je sve neophodno pripremiti da bi se simulaciona i pokazna vežba uspešno sprovele. Simulaciona vežba je zakazana za kraj septembra meseca uz povezivanje dva štaba putem internet veze, dok će se zajednička pokazna vežba održati u Hrvatskoj u oktobru mesecu.

Kao partneri na projektu ispred Vojvodine javljaju se Sekretarijat Pokrajinske vlade, Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam. Partneri iz Republike Hrvatske su Vukovarsko-srijemska županija, Agencija za razvoj Vukovarskosrijemske županije HRAST d.o.o. i Državna uprava za zaštitu i spašavanje preko svog odeljenja u Vukovaru. U projekat su aktivno uključeni predstavnici više institucije koje su značajne za sistem zaštite i spasavanja kao što su Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“, Hrvatske vode, Crveni krst Vojvodine, Crveni križ Republike Hrvatske, JP „Vojvodinašume“, Gorska služba spasavanja Srbije. Takođe, značajno mesto u projektu zauzimaju i opštine kako u Srbiji tako i u Hrvatskoj koje se se suočile sa poplavama u maju 2014. godine, a to su Opština Šid, Grad Sremska Mitrovica, Opštine Drenovci, Gunja i Vrbanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Projekat „Odgovor na sveprisutne vanredne situacije u pograničnoj oblasti – EMBER“ ukupne vrednosti 1.028.169 evra jedan je od uspešno ugovorenih projekata u ovom programu, a usmeren je na povećanje nivoa regionalne saradnje kroz zajednički sistem i pristup odgovoru na plavljenje u slivu reke Save u pograničnom regionu. Projekat EMBER je rezulat saradnje institucija iz AP Vojvodine i Vukovarsko-srijemske županije i predviđa nabavku opreme, zajedničke terenske vežbe jedinica civilne zaštite Srbije i Hrvatske, kao i pripremu planskih dokumenata reagovanja u vanrednim situacijama.