Prisustvo AP Vojvodine na Samitu regiona i gradova Evropske unije

Šesti Samit regiona i gradova Evropske unije u organizaciji Komiteta regiona protekao je u diskusiji u kojoj je učestvovalo preko 800 učesnika, predstavnika gradova i regija, ne samo Evropske zajednic

Šesti Samit regiona i gradova Evropske unije u organizaciji Komiteta regiona protekao je u diskusiji u kojoj je učestvovalo preko 800 učesnika, predstavnika gradova i regija, ne samo Evropske zajednice, već i zemalja koje pretenduju na punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Fokus je stavljen na budućnost regiona Evropske unije u novom programskom periodu 2014-2020, perspektive i rast zapošljavanja, obezbeđenje novih radnih mesta, kao i ulogu gradova i regiona u procesu evropskih integracija i regionalnu saradnju.

Na samitu su se, na nivou Evropske unije, lideri gradova i regija i ključni akteri složili oko pet prioriteta koji treba da budu ostvareni do 2020. godine i to na svim nivoima – globalnom, državnom, regionalnom i na nivou grada: 1. Zapošljavanje – 75% lica starosti od 20 do 64 godine treba da bude zaposleno, 2. Istraživanje, razvoj i inovacije – 3% bruto nacionalnog dohotka EU, uz učešće privatnog i javnog sektora, trebalo bi biti usmereno ka istraživanju, razvoju i inovacijama, 3. Klimatske promene i energetika – smanjiti emisiju gasa za 20% u odnosu na 1990. godinu, generisanje 20% energije iz obnovljivih izvora i povećanje energetske efikasnosti za 20%, 4. Obrazovanje – dostići nivo 40% osoba starosti od 30 do 34 godine koje su završile tercijalno obrazovanje, 5. Smanjenje siromaštva i socijalna inkluzija – smanjiti rizik od siromašta za najmanje 20 miliona ljudi koji se trenutno nalaze na granici siromaštva. Na šestom Samitu regiona i gradova, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine su imali bilateralne susrete sa predstavnicima regiona iz Austrije, Nemačke, Francuske, Slovenije, Grčke. Pored toga, obavljeni su razgovori sa predstavnicima Komiteta regiona i predstavnicima jednog od najvećih programa podrške Evropske unije ’’INTERREG IVC’’, sa kojima je razmatrana mogućnost učešća pokrajinskih institucija u budućim pozivima u okviru pomenutog programa, čiji budžet za naredni period iznosi oko 359 miliona evra. AP Vojvodina je već imala pozitivna iskustva u okviru programa INTERREG u prethodnom programskom periodu. U godinama koje dolaze, odnosno u budžetskom periodu 2014-2020. otvaraće se nove mogućnosti za kreiranje zajedničkih projekata sa institucijama iz različitih regiona EU. Kroz susrete kao što je ovaj Samit regiona i gradova, ne samo da dobijamo priliku da predstavimo naše privredne, kulturne i administrativne potencijale na mestima gde se donose odluke, nego stvaramo brojne šanse kako za naš region, tako i za našu zemlju.