Produžen rok za Poziv za rešenja u okviru projekta POWER

Rok za Poziv za dostavljanje rešenja u okviru projekta “Luke kao pokretački mehanizmi preduzetništva, PoWER” produžen je do 04. marta 2019. godine
Ovim pozivom PoWER ima za cilj da uključi preduzeća, mala i srednja preduzeća, profesionalce i istraživače širom Jadransko-jonskog područja u pronalaženje novih rešenja i patenata (proizvoda, usluga, poslovnih modela i tehnologija) koji se bave energerski orjentisanim potrebama identifikovanim ovim projektom. Predložena rešenja će biti podvrgnuta evaluaciji u dva koraka (nacionalni i transnacionalni). Pobedničko rešenje konkursa biće uključeno u bazu podataka projektne platforme, a pobednici će imati prilike da učestvuju u događajima umrežavanja u okviru projekta PoWER, gde će imati priliku da povećaju svoju vidljivost na evropskom nivou i pronađu konkretne poslovne prilike.
Detaljnije informacije o Pozivu za dostavljanje rešenja, Priručnik za poziv i Listu identifikovanih potreba, možete pronaći na platformi projekta: http://www.powerports.eu/call-for-solutions.