Prosvetni radnici iz Sombora na obuci za pripremu evropskih projekata

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodne, Čarna Zeljković i Tijana Krstić Maravić, održale su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za zaposlene u obrazovnim ustanovama sa područja grada Sombora.

Obuka je održana u prostorijama Osnovne škole „22. oktobar” u Bačkom Monoštoru, u periodu od 25. do 27. aprila 2016. godine za 22 polaznika iz 4 osnovne škole sa područja grada Sombor. Polaznici su tokom obuke imali prilike da se bliže upoznaju sa mogućnostima koje nude evropski programi sa fokusom na oblast obrazovanja. Predstavljeni su Interreg IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija koji su aktuelni za institucije sa područja Zapadno-bačkog okruga sa svojim specifičnostima i pravilima funkcionisanja, a koji se finansiraju iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć, posebnog instrumenta Evropske unije koji koriste države koje se nalaze u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Takođe, polaznicima su predstavljene i mogućnosti konkurisanja za bespovratna sredstva u okviru programa Evropske unije kao što su Erazmus+, EU program koji pokriva oblast obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta i program Evropa za građane i građanke koji je otvoren za konkurisanje organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave.

Na praktičnom delu obuke, polaznici su se oprobali u osmišlјavanju osnovnih elemenata projekta, kroz analize pristupa logičkog okvira. Kao rezultat trodnevne obuke razrađeno je pet projektnih ideja koje se mogu plasirati na neke od konkursa Evropske unije koji će biti otvoreni u narednom periodu.