Proslava jubileja Univerzitetskog programa radne prakse u Skupštini i Vladi AP Vojvodine, pokrajinskim organima uprave i fondovima, direkcijama i zavodima čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina

Na Univerzitetu u Novom Sadu danas je održana Proslava jubileja povodom obeležavanja desetogodišnjice postojanja Univerzitetskog programa radne prakse u Skupštini i Vladi AP Vojvodine, pokrajinskim organima uprave, direkcijama, zavodima i fondovima, čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina, među kojima je i Fond “Evropski poslovi” AP Vojvodine. Svečanost je otvorio prof. dr Miroslav Vesković, rektor Univerziteta u Novom Sadu, a prisutnima su se obratili i Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, prof. dr Goran Stojanović, zamenik pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj, kao i Karin Vagner, savetnik za javnu upravu Misije OEBS u Srbiji.

U okviru skupa predstavljeni su rezultati istraživanja zaposlenosti i dalјeg usavršavanja bivših učesnika i rezultati istraživanja o benefitima Univerzitetskog programa radne prakse u gore pomenutim institucijama i Univerzitetskog programa radne prakse u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine od strane Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata. Učešće na skupu su uzeli praktikanti i mentori svih generacija Univerzitetskog programa radne prakse.