Proces saradnje na Dunavu

Novi Sad, 17. april – U Beogradu, sutra, 18. aprila, biće održana Treća ministarska konferencija Procesa saradnje na Dunavu. Otvoriće je predsednik Srbije Boris Tadić, a u radu će učestvovati ministarka inostranih poslova Austrije Ursula Plasnik, novi ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj i specijalni izaslanik Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope Erhard Busek. Očekuje se usvajanje tri dokumenta i dogovor o aktivnostima u Podunavlju u narednom periodu. Tematski, obrađivaće se ekonomija, ekologija, plovidba, kultura, subregionalna saradnja i turizam. Igor Bajić, savetnik za strukturne fondove i razvojnu pomoć u Kancelariji za evropske poslove predstavljaće Izvršno veće AP Vojvodine. – Sve inicijative za saradnju na Dunavu od posebnog su značaja za AP Vojvodinu, celu zemlju i sve građane. Oblasti od prioritetnog značaja su regulacija plovnog toka i unapređenje plovnosti Dunava, razvoj infrastrukture kroz izgradnju pristaništa i marina, signalizacija plovnog toka, mere protiv poplava, zaštita životne sredine i dalji razvoj turističke ponude. Izvršno Veće Vojvodine će biti aktivan i pouzdan partner u svim programima koje saradnja pruža – izjavio je Bajić. Proces saradnje na Dunavu odvija se kroz političko-ekonomski forum koji povezuje podunavske zemlje i funkcioniše kroz održavanje ministarskih konferencija. Konferencije Procesa saradnje na Dunavu se održavaju svake druge godine na nivou ministara inostranih poslova zemalja na Dunavu, saopštio je Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove.