Projekat “Ekoopština“ – francusko – srpska saradnja po pitanju održivih gradova i opština

U cilju razvijanja francusko-srpske saradnje po pitanju održivih gradova, kao i predstavljanja projekta „Ekoopština“, Fond “Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine i Ambasada Francuske u Srbiji, a uz podršku Instituta Veolia i Kompanije Veolia iz Francuske, organizovali su seminar pod nazivom “Održivo upravljanje vodama: od otpadnih voda do stvaranja vrednosti”. Seminar je održan 24. maja 2022. godine u velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.
Cilj projekta „Ekoopština“ je da se podigne svest i razvije odgovornost u segmentima energetske efikasnosti stambeno poslovnih objekata, upravljanju otpadom, vodnim resursima i povezivanju gradova. Četiri tematske celine predstavljaju integralni deo programa: upravljanje otpadom, upravljanje vodom, energetska efikasnost zgrada i pametni gradovi. „Ekoopština“ predstavlja i platformu za saradnju i razmenu primera dobre prakse između državne uprave na lokalnom i nacionalnom nivou u Francuskoj i Srbiji, uz podršku kompanija i stručnih saveta članova žirija koji će pratiti pomenutu platformu.

Događaj je otvorio Aleksandar Simurdić, direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, NJ.E. Pjer Košar, ambasador Francuske u Srbiji i Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, dok su kao eksperti iz oblasti održivog upravljanja vodom učestvovali dr Aleksandar Đukić, docent na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,  prof. dr Milena Bečelić-Tomin sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, kao i prof. dr Božo Dalmacija, sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koji su predstavili trenutno stanje i perspektive razvoja upravljanja vodama u lokalnim samoupravama u Srbiji, kao i primere dobre prakse u Vojvodini. Nakon predstavnika fakulteta Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, učešće su u pomenutom tematskom okviru uzeli i renomirani stručnjaci iz Francuske: Pjer Senešal, potpredsednik zadužen za vodu iz Opštine Lans-Lijeven, kao i Gaetan Boaje, direktor za vodu i mreže iz Opštine Lans-Lijeven, koji su predstavili metodologiju upravljanja vodom na lokalnom nivou kroz međuopštinsku saradnju i prenos javnih ovlašćenja, i perspektive u proizvodnji energije i stvaranja vrednosti kroz tretman otpadnih voda. Na samom kraju seminara je Ivan Ivanov, predsednik Bugarskog udruženja za upravljanje vodom, predstavio iskustva projekta „Ekoopština“ u Bugarskoj.

Seminaru su prisustvovali brojni predstavnici opština i gradova iz Pokrajine i širom Srbije koji su se upoznali sa primerima dobre srpske, bugarske i francuske prakse, kao i platformom projekta „Ekoopština“, aktuelnim konkursom i planiranim seminarima namenjenim jedinicama lokalnih samouprava koji za cilj imaju povećanje kapaciteta upravljanja vodama (dostupno na sajtu: http://ekoopstina.rs ).