Projekat Luke kao pokretački mehanizam preduzetništva – PLUS (PoWER PLUS)

Projekat „Luke kao pokretački mehanizam preduzetništva – PLUS“ (PoWER PLUS)

Izvor finansiranja Intereg V – B Jadransko-jonski ADRION program 2014-2020
Partneri na projektu 1.    Nacionalni istraživački savet Italije, Italija
2.    Nacionalna konfederacija zanatlija i malih i srednjih   preduzeća – Asocijacija provincije Ravena, Italija
3.    Riječka razvojna agencija Porin doo, Hrvatska
4.    Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj Sarajevo, Bosna i Hercegovina
5.    Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Srbija
6.    Institut za saradnju i razvoj, Albanija
7.    Grčki centar za istraživanje i tehnologiju, Grčka
8.    Komora Tesprotia, Grčka
Oblast projekta Inovacije i pametne regije
Trajanje projekta 01. jan 2022 – 30. jun 2022
Opis projekta Cilj projekta: 
Proces predviđanja u cilju otkrivanja glavnih problema koji mogu uticati na luke u jadransko-jonskoj oblasti u kratkoročnom i srednjoročnom periodu u svetlu izbijanja Covid-19 i povezane ekonomske krizeOčekivani rezultati:1.    Izrađeni „Scenariji“, tj. detaljni opisi mogućnosti za razvoja luka u budućnosti
2.    Aneks PoWER metodologije za stvaranje inovacionih lanaca snadbevanja, kao i PoWER strategije za razvoj luka u inovativne habove
3.    Unapređena IKT platforma powerports.euGlavne aktivnosti:1.    Prikupljanje stavova stručnjaka o mogućim budućim scenarijima u vezi sa lučkim oblastima uključenim u projekat,  imajući u vidu i širu situaciju i trendove u jadransko-jonskoj oblasti
2.    Obrada podataka i izrada tzv. „Scenarija“, tj. detaljnih opisa mogućnosti za razvoja luka u budućnosti
3.    Identifikacija snaga i slabosti PoWER metodologije i strategije na osnovu razvijenih Scenarija, kao i mogućih načina za prevazilaženje glavnih problema
4.    Izrada aneksa PoWER metodologije i strategije
5.    Održavanje četiri događaja „Predviđanje teritorijalne saradnje“ (u Raveni, Tirani, Sarajevu i Igumenici)
6.    Promovisanje postignutih rezultata projekta
7.    Unapređenje IKT platforme powerports.eu, novim GIS mapama, koje će biti posvećene razvijenim Scenarijima i Planovima za oporavak i otpornost na nivou EU i nacionalnom nivou (gde je to dostupno), kao i funkcijom čitača ekranaCiljne grupe:

Lokalni, regionalni i nacionalni organi javne vlasti, institucije visokog obrazovanja, istraživački instituti, centri za obrazovanje/obuku i škole, preduzeća, MSP, šira javnost

Više informacija http://www.powerports.eu

https://www.facebook.com/PoWERAdrion/

https://www.linkedin.com/company/power-ports-as-driving-wheels-of-entrepreneurial-realm/

https://twitter.com/PoWERAdrion 

https://power.adrioninterreg.eu/

Pogledajte sve vesti o projektu – Projekat „Luke kao pokretački mehanizam preduzetništva – PLUS“ (PoWER PLUS)