Projektni sastanak i terenska poseta u Mađarskoj okviru projekta BABECA

U okviru projekta „Кompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja – Bezdan (BABECA)“, u organizaciji Direkcije za vodoprivredu Donjeg Podunavlja – ADUVIZIG, 21. oktobra 2019. godine, u Baji je održan  zajednički sastanak projektnog tima i poseta radovima u oblasti Nađbaračke, na kojoj su učestvovali članovi projektnog tima ADUVIZIG-a, JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, kao i programska menadžerka Andrea Seti Furka.

Sastanak je ispred ADUVIZIG-a otvorio Žolt Kiralj, menadžer projekta, koji je predstavio napredak radova sa mađarske strane, dok su predstavnici JPV „Vode Vojvodine“ Novi Sad i Fonda „Evropski poslovi“ APV predstavili projektne aktivnosti sa srpske strane. Nakon sastanka projektni partneri su posetili prevodnicu Deak Ferenc, gde se nalaze dva teretna vozila nabavljena u okviru projekta, kao i oblast Nađbaračke, gde se vrše radovi izmuljivanja kanala i gde su postavljeni plovni objekti u cilju skupljanja nanosa.

Strateški projekat „Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja – Bezdan – BABECA“, koji se sprovodi u okviru Intereg IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i čiji ukupni budžet iznosi 8.699.537,91 evra, od čega sufinansiranje Evropske unije (IPA) iznosi 7.394.607,21 evra,  usmeren je na unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika. Projekat zajednički sprovode Direkcija za vodoprivredu Donjeg Podunavlja, JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad i Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine.