Projektni sastanak i terenska poseta u Mađarskoj u okviru projekta „ECOWAM”

U okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti – ECOWAM)“, u organizaciji Uprave za vodoprivredu za područje Donja Tisa – ATIVIZIG, 9. i 10. decembra 2019. godine, u Segedinu je održan  zajednički sastanak projektnog tima i poseta radovima u blizini glavnog kanala Kurca, koji su predviđeni projektom ECOWAM, kod Mindsenta, Segvara i Senteša, na kojoj su učestvovali članovi projektnog tima ATIVIZIG-a, JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

Tokom sastanka, članovi projektnog tima razgovarali su o sprovedenim aktivnostima u prethodnom periodu kao i o predstojećim aktivnostima u narednom periodu. Tokom terenske posete, stručnjaci ATIVIZIG-a izvestili su članove projektnog tima o sprovedenim aktivnostima u vezi sa početkom radova predviđenim projektom ECOWAM sa mađarske strane i dinamici izvođenja radova. Radovi na izmuljivanju glavnog kanala Kurca počeli su u oktobru. Kod Segvara su izvršeni pripremni radovi, posečena je trska i sledi izmuljivanje kanala Kurca u dužini od 5 km. Kod Senteša su započeti radovi na izgradnji nove ustave Bikaištalo. Stara ustava je porušena i planirana je izgradnja nove, dvostruko veće ustave. Nakon građevinskih radova, planirana je i izgradnja monitoring stanice.

Projekat „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti – ECOWAM” sprovodi se u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Partnerstvo na projektu, čiji ukupni budžet iznosi 1.758.447,43 evra, od čega sufinansiranje Evropske unije (IPA) iznosi 1.494.680,31 evra, čine Uprava za vodoprivredu za područje Donja Tisa – ATIVIZIG (Mađarska), JVP „Vode Vojvodine” Novi Sad (Srbija) i Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine (Srbija). Projekat ima za cilj sprečavanje negativnih efekata na kvalitet vodnih tela uspostavljanjem zajedničkog sistema unapređenja upravljanja vodama u AP Vojvodini i Županiji Čongrad.